Balinanje-Zgodovina

Zarjin balinarski odsek, z več kot štiridesetletno zgodovino, se posveča v glavnem amaterski dejavnosti.