Prvi Bazoviški Pokal – Primo Trofeo di Basovizza (amaterski turnir OVER 33 7v7- torneo di calcio amatoriale OVER 33)

Se bo odvijal konec avgusta Prvi Bazoviški Pokal za amaterje OVER 33 z naslednjimi datumi: od 26 do 29 avgusta in od 2 do 5 septembra.

Si svolgerà a fine agosto il Primo Trofeo di Basovizza, torneo di calcio a 7 amatoriale Over 33 nelle seguenti date: dal 26 al 29 agosto e dal 2 al 5 settembre 2020

 

Prvi Bazoviški Pokal – PRAVILNIK 2020 

 1. Vsako moštvo na igrišču sestavlja sedem igralcev (6 igralcev + 1vratar).
 2. Vsaka ekipa mora imeti opremo in drese po predpisih (oštevilčene majice, kratke hlače,…).
 3. Vsaka ekipa lahko prijavi največ 12 igralcev.
 4. Seznam igralcev med turnirjem ne bo mogoče spreminjati (razen v izjemnih primerih, s predhodnim dogovorom z organizatorji in z nasprotniki).
 5. Turnir je namenjen igralcem OVER 33, lahko se udeležijo dva igralca polnoletna za ekipo.
 6. Zmaga po rednem delu igre (2 x 20 min.)prinaša ekipi 3 točke, neodločen izid 1 točko; poraz pa ne prinaša nobene točke.
 7. Ekipa, ki se ne bo držala urnikov, bo izgubila tekmo z rezultatom 2:0.
 8. V primeru, da dve ekipi zbereta isto število točk na lestvici, bo napredovala: a) ekipa, ki je zmagala medsebojni obračun, b) ekipa, ki ima največjo pozitivno razliko v golih, c) ekipa, ki je dala večje število golov, d) ekipa ki bo izžrebana.
 9. Od četrtfinala dalje se v primeru izenačenega rezultata po rednem delu igre, izvaja kazenske strele. Vsako moštvo bo imelo na voljo po pet kazenskih strelov. V primeru izenačenega stanja se izmenično nadaljuje dokler se ne dobi zmagovalca.
 10. Menjave na igrišču so leteče in se izvajajo ob prekinitvah igre; to se pravi da isti igralec lahko večkrat zapusti igrišče in ponovno stopi v igro.
 11. Stranski out se izvaja z rokami, gol-out pa z nogami.
 12. Za pravila, ki niso omenjena v tem pravilniku, veljajo pravila F.I.G.C.

Za vpisnino in informacije Mitja:+39 3478847474

Primo Trofeo di Basovizza – REGOLAMENTO

 1. Ogni squadra è composta da sette giocatori (6 giocatori + 1 portiere).
 2. Ogni squadra deve avere la muta di magliette e calzoncini numerati.
 3. Ogni squadra può iscrivere massimo 12 giocatori.
 4. L’elenco dei giocatori durante il torneo non potrà essere modificato (tranne in casi particolari previo accordo con gli organizzatori e gli avversari).
 5. La categoria dei giocatori è OVER 33, POSSONO PARTECIPARE AL TORNEO DUE FUORI QUOTA MAGGIORENNI PER SQUADRA.
 6. La vittoria dopo i tempi regolamentari di gioco (2 x 20 min.) porta 3 punti, il pareggio 1 punto; la sconfitta 0 punti.
 7. Le squadre che non rispetteranno gli orari perderanno le partite a tavolino 2:0.
 8. Nel caso due squadre abbiano alla fine della prima fase lo stesso numero di punti passerà al turno successivo la squadra che: a) ha vinto lo scontro diretto, b) ha la migliore differenza reti, c) ha più gol fatti, d) è sorteggiata.
 9. Dai quarti di finale in caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà ai calci di rigore (cinque per squadra): In caso di ulteriore parità si continuerà con i tiri dal dischetto ad oltranza.
 10. Le sostituzioni sono volanti, si effettuano a gioco fermo e lo stesso giocatore può più volte uscire e rientrare in campo.
 11. Gli out vengono effettuati con le mani, i falli da fondo campo invece con i piedi.
 12. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le regole della F.I.G.C.

Informazioni ed iscrizioni Mitja: +39 3478847474

Prenesi tukaj koledar:   Scarica qui il calendario:

ZARJA ljubitelji – 08.2020 – 12 ekip (2)