Sponzorji

Dobro delo ašd Zarja jamčijo njeni številni člani s prostovolnim delom.
Dragoceno pomoč pa prispevajo predvsem pokrovitelji, ki že dolgo let podpirajo našo dejavnost.
Vsen njim gre naša iskrena zahvala.